Legislatie

Protectia mediului

→ O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
→ H.G. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Deseuri

→ Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor;
→ H.G. nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
→ H.G. nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
→ H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor;
→ H.G. nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
→ Ordin nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
→ H.G. nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
→ H.G. nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
→ H.G. nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Avize / Acord / Autorizatii

→ Ordinul nr. 1798 pe 2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului;
→ Ordinul nr. 818 pe 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
→ Hotarare nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
→ Hotararea Guvernului nr. 445 din 13 iulie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.