Managementul deseurilor

COMESA Group SRL va ofera posibilitatea externalizarii activitatii de responsabil de mediu, oferindu-va urmatoarele servicii:

Managementul deseurilor

Gestionarea deseurilor, cunoscuta si ca managementul deseurilor, se refera la educatia privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si depozitarea deseurilor. De obicei, termenul se refera la materialele rezultate din activitati umane si la reducerea efectului lor asupra sanatatii oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat.

Abordarea UE in domeniul gestionarii deseurilor se bazeaza pe trei principii majore:

»      Prevenirea generarii deseurilor – factor considerat a fi extrem de important in cadrul oricarei strategii de gestionare a deseurilor, direct legat atât de imbunatatirea metodelor de productie cât si de determinarea consumatorilor sa isi modifice cererea privind produsele (orientarea catre produse verzi) si sa abordeze un stil de viata care sa genereze cantitati reduse de deseuri.
»      Reciclare si reutilizare – in cazul in care sunt generate deseuri, incurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor componente, preferabil prin reciclare materiala. In acest sens sunt identificate câteva fluxuri de deseuri pentru care reciclarea materiala este prioritara: deseurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deseuri de baterii, deseuri din echipamente electrice si electronice.
»      Imbunatatirea eliminarii finale a deseurilor si a monitorizarii – in cazul in care deseurile nu pot fi recuperate, acestea trebuie eliminate in conditii sigure pentru mediu si sanatatea umana, cu un program strict de monitorizare.

Asiguram urmatoarele servicii in domeniul gestiunii deseurilor:

→     Elaborarea si mentinerea Evidentei privind gestiunea deseurilor (in conformitate cu HG. 856/2002 – o cerinta obligatorie pentru toti agentii economici care genereaza deseuri);
→     Solutii pentru reducerea cantitatilor / ratelor de generare a deseurilor;
→     Solutii pentru managementul deseurilor (organizarea colectarii / depozitarii / valorificarii / eliminarii deseurilor);
→     Solutii pentru gestiunea deseurilor periculoase;

ELABORAREA URMATOARELOR DOCUMENTE:

→     Intocmirea raportarilor lunare/trimestriale/anuale privind gestiunea deseurilor, a ambalajelor, a cantitatilor de poluanti emisi in atmosfera, a activitatii de protectie a mediului etc. catre organismele abilitate;
→     Intocmirea / actualizarea evidentei – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare, fise tehnice – a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora si furnizarea de informatii si date cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare;
→     Gestiunea deseurilor – surse, tipuri, compozitie si cantitati – rezultate din activitatea desfasurata, a locurilor de stocare si furnizarea de informatii si date cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare, precum si acordarea de consultanta privind modul de gospodarire a ambalajelor folosite si/ sau rezultate de la substantele si/sau preparate periculoase sau rezultate din activitatile curente.

Responsabil de mediu

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, producatorii si detinatorii de deseuri, adica orice persoana juridica ale carei activitati genereaza deseuri, trebuie sa intreprinda urmatoarele activitati in acest domeniu:

• sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.
• sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) la lege;
• sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;
• sa valorifice deseurile provenite din activitatea proprie
• sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.
• sa supuna deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare in conditii de siguranta
• de a efectua operatiunile de tratare a deseurilor sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor
• sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
Persoanele desemnate, prevazute la paragraful precedent, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Atentie! Neindeplinirea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 15.000 si 40.000 lei.