Servicii externe SSM

SERVICIU INDISPONIBIL MOMENTAN !!!

COMESA GROUP ofera in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii) consultanta de specialitate in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, precum si Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 – Norme metodologice pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Documentatia pentru Protectia Muncii se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul. Aceasta cuprinde:

→     Fisa postului pentru fiecare functie, impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu (protectia muncii)securitatea si sanatatea in munca;
→     Regulament de ordine interioara, impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca;
→     Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru instructajul general care se face tuturor angajatilor la angajare  ;
→     Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru fiecare loc de munca;
→     Instructiuni proprii protectia muncii pentru toate posturile;
→     Planul tematic anual de instruire in Protectia Muncii;
→     Marcaje specifice Protectia Muncii;
→     Plan de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
→     Normative acordare echipamente individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate  conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006;
→     Masuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru;
→     Legea 319/2006 si legislatia de Protectia Muncii specifica activitatii;
→     Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006.

Asistenta periodica de Protectia Muncii cuprinde:

→     Instruirea generala, la locul de munca, si periodica de Protectia Muncii;
→     Instruirea noilor angajati din punct de vedere al Protectiei Muncii;
→     Intocmirea fiselor individuale de instructaj de Protectia Muncii;
→     Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite in domeniul Protectia Muncii;
→     Intocmirea instructiunilor pentru noi angajati sau la schimbarea locului de munca;
→     Asistenta de Protectia Muncii privind siguranta lucrarilor sau serviciilor efectuate in incinte, apartinand altor companii;
→     Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
→     Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate ale I.T.M.;
→     Asistenta in caz de accident de munca.